Address

Velyka Zhytomyrska St, 2A, Kyiv, 02000, 11th floor at hotelInterContinental Kyiv

Contacts

+38 067 473 3802+38 044 393 2222

E-mail

moc.viykci%40hsuh-b